Algemene Leveringsvoorwaarden

De onderneming Simanos S.L., is de eigenaar van de website. www.mesa-playa.es en www.mesa-playa.com in Spanje,Calle del Hibiscus 13, 03730 Javea, Alicante met V.A.T. ESB 54662275. Ingeschreven in het handels register van Alicante. De prijzen zijn exclusief I.V.A.(B.T.W.) en verzendkosten. Voor een eenvoudiger transport worden de modellen gedemonteerd geleverd. De goederen worden geleverd tot op straatniveau tot aan de poort of terras (voorwaarde: mogelijkheid om te parkeren zonder verstoring van het verkeer). Simanos S.L. behoudt zich het recht voor om prijzen of foto's te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving in het geval dat de prijs of de foto op het web mogelijk niet correct en/ of verouderd is. De getoonde producten op de website kunnen qua maten en kleuren licht afwijken van de werkelijkheid. Teruggave zal om deze redenen niet aanvaard worden, ook niet om esthetische of technische redenenDe klant die een aankoop in Simanos doet, aanvaardt alle voorwaarden van verkoop hierin uiteengezet. Bij alle geschillen en/of conflicten die voortvloeien uit deze algemene verkoop voorwaarden en de verleende diensten door Simanos, dienen de partijen zich te  onderwerpen zich aan de jurisdictie van de rechtbanken van Denia. Afzien van de opdrachtgever jurisdicties die kan overeenkomen.

GARANTIES

In geval van transport door een transport onderneming, moeten alle goederen bij het uitladen gecontroleerd worden, als dat niet zo is, moet op de vrachtbrief aangetekend worden – in afwachting van de herziening - Tijd en datum van ontvangst. Vanaf dit punt heeft U 24 uur de tijd om te reclameren bij de transport onderneming en Simanos indien er iets beschadigd is.

Voor alle producten geldt, indien van toepassing, onze garantie. Niet worden opgenomen in onze garantie gebreken of schade als gevolg van verkeerd gebruik, onjuiste installatie of vandalisme. In het bijzonder, vallen de producten buiten garantie om de volgende redenen:

- Indien, eenmaal bij de klant afgeleverd, het schade lijdt door externe gebeurtenissen, ongevallen, het niet opvolgen van de instructies. 

- Beschadigding door onjuiste installatie of gebruik van accessoires of verkeerd gebruik door de klant.

- In geval van een opgelopen schade veroorzaakt door een niet door Simanos S.L. geleverd onderdeel.

RETOURNEREN

Alleen vooraf mer Simanos S.L. overeen gekomen teruggave wordt geaccepteerd. Bij teruggave zijn de heen en terug transport kosten voor rekening van de klant. Het terug gestuurde materiaal, wordt indien vooraf met Simanos S.L. overeengekomen, voor 85% van de waarde terugbetaald, niet toegestaan zijn speciale bestellingen en aankopen. Het moet bij ons afgeleverd worden binnen 7 dagen na de levering bij de klant in de origenele verpakking en afdichting, zonder het product gebruikt te hebben. Buiten deze periode kunnen wij geen retourzendingen accepteren.

BETALINGS WIJZE

Bij bestelling een aanbetaling van 50% en 50% voordat de meubels de fabriek verlaten middels een overschrijving op naam van Simanos S.L. Bankia IBAN: ES96 2038 9636 4960 0026 7225 BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX of contant tot maximaal €2500,00.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Simanos S.L. staat niet in voor de volledige nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of juistheid van de inhoud. Volgens de wetten betreffende intellectuele eigendomsrechten en andere soortgelijke rechten, is deze website en alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's, afbeeldingen, etc. met inbegrip van de collectie, het exclusieve eigendom van Simanos S.L.. Deze laatste verleent geen licentie, noch enig ander recht, behalve het eenvoudige bezoek van de website.